Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

VI. ប្រធានគ្រប់គ្រងឃ្លាំង (Warehouse Supervisor) ចំនួន ០១នាក់ ប្រចាំសាខាកំពង់ត្របែក Full-time Job

3 years ago Microfinance Institution Phnom Penh   634 views
Job Details

·        ភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ

·        ត្រួតពិនិត្យនិងថែរក្សាសន្និធិរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យមានគុណភាពល្អ និងរាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

·        ត្រួតពិនិត្យ និងកត់ត្រាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងសន្និធិចេញនិងចូល។

·        ធានាថាមានសន្និធិគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ពេលវេលាដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន។

·        គោរពតាមវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងសន្និធិរបស់ក្រុមហ៊ុន។

·        ធ្វើការរាប់សន្និធិឲ្យបានទៀងទាត់។

·        ធានាថា ឃ្លាំងត្រូវមានភាពស្អាតនិងមិនមានហានីភ័យផ្សេងៗដូចជា អគ្គីភ័យ ឬទឹកជំនន់។

·        រៀបចំ ចាត់ចែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសន្និធិនៅក្នុងឃ្លាំងមានរបៀបរៀបរយ។

·        គ្រប់គ្រងជាងម៉ាស៊ីន ក្នុងការជួសជុលនិងតម្លើងគ្រឿងបន្លាស់របស់អតិថិជន និងក្រុមហ៊ុន។

·        ជាអ្នកកាន់បញ្ជីក្នុងការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការចំណូលចំណាយ និងការកែតម្រូវផ្សេងៗ។

·         បំពេញការងារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយប្រធានគ្រប់គ្រង។

សមត្ថភាពដែលតម្រូវឱ្យមាន៖

·        បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែក គណនេយ្យឬធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

·        មានបទពិសោធន៍ផ្នែកគ្រប់គ្រងសន្និធិ។

·        មានសមត្ថភាពកត់ត្រាប្រតិបត្តិការគណនេយ្យ។

·        មានចំណេះដឹងផ្នែកគ្រឿងម៉ាស៊ីនកាន់តែប្រសើរ។

·        មានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងហើយអាចនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបាន។

·        មានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដូចជាMs. Office and Quick book

·        មានសមត្ថភាពធ្វើការដោយឯករាជ្យរួមជាមួយការគ្រប់គ្រងតិចតួចពីប្រធានគ្រប់គ្រង

·        មានក្រមសីលធម៌ល្អ ការតាំងចិត្តខ្ពស់និងស្មោះត្រង់។

របៀបដាក់ពាក្យ៖

​​                        បេក្ខជន​/នារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើពាក្យសុំបម្រើការងារ (CV & Cover Letter​)ជាមួយរូបថតថ្មី(4x6) និងបញ្ជាក់ពីមុខតំណែង និងទីតាំងដែលចង់បម្រើការងារឱ្យបានច្បាស់លាស់មកដាក់តាមបណ្តាការិយាល័យ អិលអូអិលស៊ី​ (ខេមបូឌា)​ ភីអិលស៊ីដែលនៅជិតលោកអ្នក​ឬអាចផ្ញើមកកាន់ អ៊ីមែល​ recruitment@lolc.com.kh ត្រឹម ​​ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១ដោយអនុវត្តតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

. ចំណងជើងអ៊ីមែលត្រូវតែសរសេរ៖ Applying for (position title) (Ex: Apply for Credit Officer)

. CV & Cover Letter ត្រូវតែដាក់បញ្ចូលគ្នាតែមួយក្នុងទម្រង់ជាPDF​ ឬ Word ដោយទំហំមិនឱ្យលើស​ 5MB។

. ឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងសញ្ញាបត្រសិក្សាផ្សេងៗ មិនត្រូវភ្ជាប់ជាមួយឡើយ (No attachment)។

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី អិលអូអិលស៊ីសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រwww.lolc.com.khឬទាក់ទងទៅកាន់ទូរស័ព្ទលេខ

081 600 955/081 800169/081 900 326

មានតែបេក្ខជន/នារីដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីសម្រាំង(Shortlist) ទេទើបត្រូវបានទាក់ទងសម្រាប់ការប្រឡង ឬសម្ភាស។

(បេក្ខជន/នារីដែលបានដាក់ពាក្យហើយមិនអាចដកពាក្យវិញបានឡើយ)

Interested,please submit your cv via: recruitment@lolc.com.kh/Tel: 081 800 169

Company Description
LOLC (CAMBODIA) PLC. is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. Currently, LOLC serves more than 234,860 clients with loans outstanding of more than 603 million USD.