Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

មន្រ្តីឥណទាន (Credit Officer) ជាច្រើនរូប Full-time Job

4 months ago Microfinance Institution Phnom Penh   142 views
Job Details

មន្រ្តីឥណទាន (Credit Officer) ជាច្រើនរូប

  Announced Date : March 05, 2019

  Deadline: March 18, 2019

   Many PositionsPosition In 25 Provinces and City

ភារកិច្ច និង ការទទួលខុសត្រូវមាន៖

 • ធ្វើផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ នឹង ប្រតិបត្តិការផ្តល់កម្ចី និងសេវាប្រាក់បញ្ញើរ គោរពតាមគោលការណ៍ នីតិវិធី បទដ្ឋាន និងអនុវត្ត តាមការណែនាំផ្សេងៗរបស់នាយកសាខា នាយកភូមិភាគ និងការិយាល័យកណ្តាល ។
 • ស្វែងយល់ពីបរិយាកាស គូរប្រកួតប្រជែង និង ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័ន។
 • គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ក្នុងការ ដឹកជញ្ជូនប្រាក់ ការបើកប្រាក់ និងប្រមូលប្រាក់ពីអតិថិជនអោយស្របតាមគោលការណ៍របស់ស្ថាប័ន។
 • ធ្វើការទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិ និងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថាប័នអោយបានគង់វង្ស។
 • ដោះស្រាយកម្ចីមានបញ្ហា និងសម្របសម្រួលរាល់ការតវ៉ា ឬ ទាមទារផ្សេងៗ របស់អតិថិជន និងបុគ្គលិក។
 • អនុវត្តការងារផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។

លក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់ត្រូវមាន៖

 • បានបញ្ចប់ ឬ កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ឬ បរិញ្ញបត្រផ្នែកធនាគារ/ហិរញ្ញវត្ថុ/គណនេយ្យ/សេដ្ឋកិច្ច/គ្រប់គ្រង/ពាណិជ្ជកម្ម ។
 • បេក្ខជនដែលបានបញ្ចប់ត្រឹមសញ្ញាបត្របាក់ឌុបក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែរសម្រាប់ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តក្រចេះ មណ្ឌលគីរី រតនៈគីរី ស្ទឹងត្រែង កោះកុង ព្រះវិហារ និង ឧត្តរមានជ័យ
 • មានចំណេះដឹងខ្ពស់ ទាក់ទងទៅនឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ។
 • មានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មល្អ ការទំនាក់ទំនងល្អ និង ការដោះស្រាយបញ្ហា។
 • មានចំណេះដឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Ms. Office។
 • មានសីលធម៌ល្អ មានឥរិយាបថល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ មានការគោរពវិន័យ និងមានគំនិតជាសហគ្រិន ។
 • ផ្តល់អាទិភាពដល់បេក្ខជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ ជ្រើសរើសបុគ្គលិកខាងលើរបស់ប្រាសាក់។

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន៖

 • ទទួលបានប្រាក់ចំណូល រហូតដល់ ៨០០ដុល្លាក្នុងមួយខែ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់បុណ្យចូលឆ្នាំ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ និង ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តប្រចាំឆ្នាំ
 • ទទួលបានការធានារ៉ាប់រង ពីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម(បសស)
 • ផ្តល់ជូនឯកសណ្ឋាន (Uniform)
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ថ្លៃសាំង និងថ្លៃឈ្នួលម៉ូតូ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកាតទូរស័ព្ទ
 • ប្រាក់កម្ចីបុគ្គលិក
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀត តាមគោលការណ៍កំណត់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់។

Interested candidates are requested to submit his/her resume, cover letter with expected salary, photo, copy of certificates, recommendations, ID card, birth letter and family book via E-mail or to PRASAC MFI., Head Office at Building 212, St. 271, Toultompong 2, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia.

E-mail: recruitment@prasac.com.kh

Tel: 023 220 102

Note: Shortlisted candidates will be contacted for writing test or interview.

Please click button "Apply Now" below if you want to apply for the job

Company Description
PRASAC MFI Ltd, the largest microfinance institution in Cambodia, provides sustainable financial services for client’s growth such as loans, deposits, ATM, bill payment, phone top-up, Mobile Banking, Internet Banking, fund transfer, Foreign Exchange , POS and other financial products throughout Cambodia.