Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Internal Auditor Full-time Job

1 year ago Microfinance Institution Phnom Penh   446 views
Job Details

. ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ៖

 1. ចុះធ្វើសវនកម្មនៅសាខានិងការិយាល័យកណ្តាល
 2. ធ្វើរបាយការណ៍សវនកម្មនិងផ្តល់អនុសាសន៍ បញ្ជូលទៅអោយថ្នាក់គ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ
 3. ធ្វើការវាយតម្លៃហានិភ័យដែលស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវ
 4. រៀបចំឯកសារសវនកម្ម មុនពេលចុះ និងក្រោយពេលចុះសវនកម្ម
 5. រួមចំណែកក្នុងការបង្កើតគោលការណ៍និងក្រោយពេលចុះសវនកម្ម
 6. ត្រូវតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីធានាថា រាល់អនុសាសន៍របស់សវនករត្រូវបានអ​នុវត្ត
 7. អនុវត្តការងារនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់រាល់ភារៈកិច្ចដែលចាត់តាំងដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រង។

. សមត្ថភាពដែលតម្រូវឱ្យមាន៖

 1. បរិញ្ញាបត្រផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងបរិញ្ញាបត្រដែលពាក់ព័ន្ធ
 2. មានបទពិសោធន៍ក្នុងផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំឡើង
 3. មានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាសកុំព្យូទ័រ
 4. ចេះនិយាយនិងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
 5. មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសាខានិងអាចធ្វើការងារបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយ។
 6. មានភាពរហ័សរហួននិងភាពអំណត់និងការងារ។

              អត្ថប្រយោជន៍ដែលអិលអូអិលស៊ី ផ្តល់ជូនអ្នកហាត់ការ៖

អិលអូអិលស៊ី(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ីផ្ដល់ជូនអ្នកហាត់ការនូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ក្នុង ម៉ោងធ្វើការការ

បណ្តុះបណ្តាលជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ។អ្នកហាត់ការដែលមានសមត្ថភាពអាចមានឱកាសក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិរបស់

អិលអូអិលស៊ី ភ្លាមៗដោយមិន​ចាំបាច់​ប្រឡងម្ដងទៀតឡើយនៅពេលមានតម្រូវការ។

របៀបដាក់ពាក្យ៖

​​បេក្ខជន​/នារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើពាក្យសុំបម្រើការងារ (CV & Cover Letter​)ជាមួយរូបថតថ្មី(4x6) និងបញ្ជាក់ពីមុខតំណែងនិងទីតាំងដែលចង់បម្រើការងារឱ្យបានច្បាស់លាស់មកដាក់តាមបណ្តាការិយាល័យ អិលអូអិលស៊ី​ (ខេមបូឌា)​ ភីអិលស៊ីដែលនៅជិតលោកអ្នក ​ឬអាចផ្ញើមកកាន់អ៊ីមែល​ recruitment@lolc.com.kh  ត្រឹម ​​ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១ដោយអនុវត្តតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

.ចំណងជើងអ៊ីមែលត្រូវតែសរសេរ៖ Applying for (position title) (Ex: Apply for Credit Officer)

              ២.CV & Cover Letter ត្រូវតែដាក់បញ្ចូលគ្នាតែមួយក្នុងទម្រង់ជាPDF​ ឬ Word ដោយទំហំមិនឱ្យលើស​ 5MB។

              ៣.ឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងសញ្ញាបត្រសិក្សាផ្សេងៗ មិនត្រូវភ្ជាប់ជាមួយឡើយ (No attachment)។

          សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអិលអូអិលស៊ីសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រwww.lolc.com.kh ឬទាក់ទងទៅកាន់ទូរស័ព្ទលេខ

081 900 326 / 081 800663 / 081 600 955/081800 169.

មានតែបេក្ខជន/នារីដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីសម្រាំង (Shortlist)ទេ ទើបត្រូវបានទាក់ទងសម្រាប់ការប្រឡង ឬសម្ភាស។

(បេក្ខជន/នារីដែលបានដាក់ពាក្យហើយមិនអាចដកពាក្យវិញបានឡើយ)

Company Description
LOLC (CAMBODIA) PLC. is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. Currently, LOLC serves more than 232,000 clients with loans outstanding of more than 450 million USD.